Des d’Edita 3 tenim molts anys d’experiència en l’edició de llibres; és per això que ens agrada acompanyar l’autor un cop ha finalitzat la seva obra i la vol publicar. El disseny és una part essencial d’aquest procés i a vegades poden sorgir alguns dubtes. A continuació explicarem quins són els elements a tenir en compte a l’hora de dissenyar un llibre.

La maqueta es refereix a les pàgines interiors del llibre, degudament editades, paginades i estructurades. Habitualment s’utilitzen programes com Indesign  Quark Xpress. Si no hi tens accés. També pots fer servir el Word.

 

Per començar a estructurar el document:

Mesures del document, a quina mida vols que estigui imprès.

 

ELS MARGES

Deixar com a mínim 2 cm de marge entre el text i el marge esquerre i dret del document. Per evitar tallar el contingut.

 

ESTRUCTURA DE LES PÀGINES

Les pàgines del principi. Les que hi ha abans que comenci el capítol. Són la part preliminar del llibre i tenen una col·locació específica: La primera i la segona pàgina es consideren de cortesia, són blanques. La pàgina tres es dedica a mostrar el títol de l’obra i el nom de l’autor.

La pàgina quatre és per als crèdits (Nom de la persona que té els drets d’autor, l’editorial, l’ISBN i el Dipòsit Legal, el dissenyador gràfic, etc. La cinquena pàgina i la sisena, si cal es reserven per l’índex. A la pàgina set, pots començar a escriure el pròleg o el primer capítol, és important que comenci sempre en pàgina imparell.

 

LA TIPOGRAFIA

Lletres amb Serif o de Pal sec?

Les tipografies amb Serif són aquelles que tenen ornaments en les terminacions dels seus traços, tipografies com:

timesgeorgia

 

 

 

Mentre que la tipografia de Pal sec (sans serif) és més simple, neta i amb vèrtex rectes. Com per exemple: Arial, o Calibri.

arial calibri

 

 

 

Utilitzarem una tipografia o una altra segons el suport. En suports digitals o en llibres infantils és millor utilitzar una tipografia de Pal sec, per a una publicació impresa, per facilitar la lectura s’aconsella utilitzar una tipografia amb Serif.

En el cas que publiquis el llibre en paper, és important escollir una mida de lletra adequat per la lectura. Recomanem una mida a partir d’11 punts i una interlínia de 2 punts més que la mida de lletra; si hem escollit 11 punts per la mida de la tipografia, en posarem 13 per a l’interlínia.

En el cas que es tracti d’un llibre infantil, com hem recomanat; escollirem un tipus de lletra de Pal Sec i augmentarem la grandària de la Font.

 

El format dels paràgrafs:

Per a textos llargs és aconsellable maquetar el text justificat.

just

 

Si és un llibre de poesia, habitualment la justificació és a l’esquerra o centrada i un espai 1,5 punts entre paràgrafs. També és aconsellable sagnar els paràgrafs, fent que la primera paraula comenci una mica més lluny del marge.

esqcentre

 

 

 

 

Il·lustracions i fotografies: Les imatges que incloguis a la maqueta han de tenir unes característiques concretes perquè la impressió sigui un èxit. La resolució ha de ser a 300 píxels per polzada ppp en anglès o dpi, si canvies la mida de la imatge, sempre cal fer-ho en proporció a la resolució de 300 ppp. Sinó podrien tenir aspecte pixelat o borrós.

Habitualment les imatges es troben en color format RGB perquè és adequat per l’àmbit digital. Però si el llibre s’ha d’imprimir en color, les imatges han d’estar en color CMYK. Pots fer el canvi de format amb el Photoshop.