Com dissenyar la portada del teu llibre

 

La coberta és la carta de presentació del teu llibre. És per això que és important tenir algunes nocions de disseny editorial. A continuació et proposem unes petites recomanacions a tenir en compte.

Primer de tot visita una llibreria o biblioteca i mira diferents exemples que et serveixin de referència per realitzar la teva portada professional.

El disseny de la coberta engloba tres elements principals: la portada, la contraportada i el llom. També poden haver-hi les solapes o la faixa publicitaria.

Cants al Pare Portada

Exemple de portada, contraportada i llom del llibre “Cants al pare” creat per Edita3.

La portada: És una part essencial. Està formada per diferents elements que la completen com són: el títol de l’obra, el nom de l’autor I el nom i/o logotip de l’editorial. Sovint també podem incloure el títol de la col·lecció, el número del volum, el nom dels editors o traductors, etc.

Normalment les portades solen anar acompanyades d’alguna imatge, il·lustració o composició tipogràfica per fer més atractiu el llibre. És recomanable utilitzar una sola família tipogràfica o com a molt dues (combinant per exemple una de pal sec amb una de serifa (podeu consultar la diferència entre famílies tipogràfiques al post anterior), així ens assegurem que són diferents I poden complementar-se.

Podem utilitzar recursos com la negreta, la cursiva o ultra-condensada. Això ens ajudarà a crear ritme i jerarquia a la composició.

A l’hora d’aplicar color a la tipografia; cal tenir en compte la legibilitat i no utilitzar colors clars sobre fons massa clar o colors foscos sobre fons negre per exemple. En aquests casos és millor buscar el màxim contrast.

 

El Llom: És una part molt important I que sovint no li dediquem suficient atenció. Quan els llibres estan a l’estanteria, el llom és l’únic que podem veure, és una petita portada. Cal que sigui sobri, atraient i llegible, fàcil de trobar quan el lector busca aquell títol concret. Normalment hi apareix el títol del llibre, l’autor I el logotip de l’editorial. El gruix del llom depèn de dos factors: el nombre de pàgines i el gramatge del paper que hem utilitzat. Cal tenir en compte l’orientació del text al llom. Una de les raons que recomanen fer-ho de dalt a baix és que en col·locar un llibre sobre una taula, el text del llom està en la posició adequada i es pot llegir fàcilment.

 

La contraportada: Aquest espai s’acostuma a utilitzar per donar a coneixer informació del llibre.

ISBN amb el codi de barres, l’argument del llibre, la imatge de l’autor (també s’acostuma a situar a la primera solapa del llibre), els possibles logotips de patrocinadors.